خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

مشخصات بلاگ
خادم گرافیک

هنرمند رویی به عالم غیب دارد و رویی به عالم شهادت.
با آن روی خورشیدی منیر است و با این روی قمری مستنیر در شب ظلمانی کرۀ ارض
شهید سید مرتضی آوینی
ایمیل:milad.3285@yahoo.com
اینستاگرام:khademm.blog.ir

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

طلبگی

 

روحانیّت نهاد سمبلیک ملّت است؛ هرجا روحانیّت حرکت میکند ملّت هم حرکت میکند. در هر جهتی که روحانیّت مترقّی و محبوب گام میگذارد، ملّت گام میگذارد. این واحدی که به نام حوزه‌ی علمیّه در شهر طیّب قم سالها است پابرجا است، فقط یک دانشگاه نیست. آن را فقط یک دانشگاه ندانید، مجمع پرورشگاه رهبران فکری و شرعی و مذهبی و اسلامی این امّت است. هر طلبه‌ی کوچکی، هر کم سنّ‌وسالی که در مدرسه ای درس میخواند، برای اینکه فقیهی بشود بر طبق بافت اصیل جامعه‌ ایرانی و اسلامی و شیعی ما، بالقوّه یک رهبر است. اینجا مجمع پرورش رهبران فکری است. مجموعه‌ای است از آن کسانی که در راه پیامبران گام برمیدارند؛ مجموعه‌ای است از کسانی که میخواهند «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنبِیَاء»(۵) بشوند. هر جا که حوزه‌ی علمیه‌‌ی قم میرود در حقیقت ملّت ایران میرود. این هم یک محاسبه است؛ یک محاسبه‌ی دقیق که باز با فرمولهای عادّی جامعه‌شناسان مادّی تطبیق نمیکند. آنچه میگویم روحانی‌‌گرایی و آخوندگرایی نیست؛ این دیدنِ یک واقعیت است. یک طلبه در یک شهر، در یک دِه، در یک مملکت، در یک استان چه میکند؛ این زبان سخنور، این دل پارسا، این جسم بی توقّع، این موجودی که به کم قانع است برای اینکه بار زیادی را بر دوش بگیرد او در اینجا چه میکند؟ او می‌آموزد. چه می‌آموزد؟ دین. دین چیست؟ اصیل‌ترین نهادی که بحمد‌لله در این مملکت همچنان بر روح و بر ذهن انسانها حاکم است و البتّه حاکم خواهد بود.

۱۳۵۸/۰۷/۳۰بیانات در مسجد اعظم قم به‌مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی

معارف قرآن

دریافت

امام زین العابدین صلوات الله علیه
رحم الله العباس، فلقد آثر و ابلی و فدی اخاه بنفسه
خصال ج ۱/ ص ۳۵
رحمت خداوند بر عباس، پس همانا ایثار نمود و امتحان خوبی داد و سرانجام جان خویش را فدای برادرش نمود.
دریافت