خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

مشخصات بلاگ
خادم گرافیک

هنرمند رویی به عالم غیب دارد و رویی به عالم شهادت.
با آن روی خورشیدی منیر است و با این روی قمری مستنیر در شب ظلمانی کرۀ ارض
شهید سید مرتضی آوینی
ایمیل:milad.3285@yahoo.com
اینستاگرام:khademm.blog.ir

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پسابرجام» ثبت شده است

چرخ کدام چرخید؟

ما کارگریم

دزد پسابرجامیدستبرد به اموال ایران معادل 7000میلیارد تومان توسط آمریکا.دولت مردان همچنان گوش در پنبه نسبت به حرف های حضرت آقا که میگوید منبه امریکایی ها اعتماد ندارم  و دولتمردان ما معتمد به خنده های آمریکایی