خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

خادم گرافیک

آنچه می بینید و می شنوید پیشکشی است به مولا به امید آنکه مستحق شهادت شویم

مشخصات بلاگ
خادم گرافیک

هنرمند رویی به عالم غیب دارد و رویی به عالم شهادت.
با آن روی خورشیدی منیر است و با این روی قمری مستنیر در شب ظلمانی کرۀ ارض
شهید سید مرتضی آوینی
ایمیل:milad.3285@yahoo.com
اینستاگرام:khademm.blog.ir

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۵ مطلب با موضوع «عکاسی» ثبت شده استدریافت

فاطمه الزهرا

فتح فلسطین

بقیه الله

اربعین

وبلاگ ما را به دوستانتان معرفی کنید.با تشکر وبلاگ خادم

نظرات خود را حتما به اطلاع ما برسانید